Join Waitlist We will inform you when the product arrives in stock. Just leave your valid email address below.
Email Quantity We won't share your address with anybody else.

 

§ 1 – Sprzedawca

Sprzedawca w sklepie internetowym Stylowe-rzeczy.pl – określany niżej jako „Sprzedający”.

Poniższe ogólne warunki transakcji kupna-sprzedaży są częścią umowy zawieranej między Sprzedawcą a każdym Kupującym.

 

§ 2 – Oferta i zawieranie umowy kupna-sprzedaży

1. Sprzedawca w sklepie Stylowe-rzeczy.pl oferuje Kupującym swoje produkty. Cechy kolorystyczne produktów na zdjęciach mogą nieznacznie różnić się od oryginału ze względu na używaną przez Kupującego wyszukiwarkę internetową lub ustawienia monitora. Te różnice są niewielkie i całkowicie nieistotne dla jakości produktu.

2. Kupujący wybiera produkt za pomocą umieszczenia go w „Koszyku”. Do momentu potwierdzenia zamówienia Kupujący ma prawo do podglądu oraz modyfikacji danych w swoim zamówieniu oraz do jego anulowania.

3. Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedającego są wiążącą ofertą. Wraz z potwierdzeniem zamówienia przez Kupującego przyjmuje on ofertę. Sprzedający powinien wtedy potwierdzić transakcję drogą elektroniczną.

4. Treść potwierdzonego zamówienia zostaje zapisana na koncie użytkownika na platformie i pozostaje cały czas do wglądu Kupującego w zakładce „moje konto”.

5. W razie problemów z dostawą lub innych przeszkód, które utrudniłyby realizację zamówienia, Sprzedający ma obowiązek poinformować o zaistniałej sytuacji Kupującego drogą elektroniczną. Częściowa realizacja zamówienia w takim przypadku możliwa jest jedynie po jej uzgodnieniu przez obie strony.

 

§ 3 – Wysyłka, terminy dostawy

1. Sprzedający przekazuje do dostareczenia produkt po otrzymaniu zapłaty w czasie określonym w opisie każdego produktu. Jeżeli kupujący wybrał realizację na podstawie przedpłaty (przelew na konto), termin realizacji zamówienia zaczyna się w momencie otrzymania przedpłaty.

2. Cennik dostawy jest określony w opisie każdego produktu.

3. Jeżeli dostawa nie powiedzie się z powodu podania przez Kupującego niewłaściwego lub niepełnego adresu, Sprzedający ponowi próbę wysłania produktu na koszt Kupującego, jeżeli ten zgodzi się pokryć koszty ponownej wysyłki, określone w opisie produktu. Sprzedający wyśle produkt dopiero po otrzymaniu opłaty za ponowną wysyłkę produktu.

 

§ 4 – Zwroty

1. Jeżeli otrzymany produkt odpowiada opisowi, zwrot produktu dokonywany jest na koszt Kupującego do 14 dni po otrzymaniu produktu.

 

§ 5 – Gwarancja

Warunki gwarancyjne dla Kupującego są jednoznaczne z przepisami krajowymi.

 

§ 6 – Prawa autorskie

Produkty, obrazy i projekty umieszczone w sklepie Stylowe-rzeczy.pl są własnością firmy GOLD DESIGN Adam Kowalski i bez zgody pisemnej nie mogą być kopiowane lub wykorzystywane do celów handlowych.

 

§ 7 – Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. 2012 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2012, Nr 1225).
2. Sprzedający ma prawo wykorzystać dane Kupującego jedynie w ramach zawartej z nim umowy kupna-sprzedaży.